OUTOKUMPU LOPETTAA KYLMäVALSSAUKSEN SHEFFIELDISSä BRITANNIASSA


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 13.30 OUTOKUMPU LOPETTAA KYLMäVALSSAUKSEN SHEFFIELDISSä BRITANNIASSA Outokumpu on saanut päätökseen selvitykset ruostumattoman teräksen kylmävalssauksen tulevaisuudesta Sheffieldissä. Selvitysten nojalla konsernin hallitus on tänään päättänyt aikovansa lopettaa Coil Products Sheffield -liiketoimintayksikön (CPS) tuotannon Britanniassa. Asiasta päätetään lopullisesti paikallisten yt- neuvottelujen jälkeen. Päätös ei vaikuta Sheffieldin muihin yksiköihin, joita ovat sulatto, pitkät tuotteet, erikoisnauhat ja palvelukeskus. Outokumpu ilmoitti 26.9.2005 tilapäisestä järjestelystä, jossa CPS:n uudet tilaukset kiiltohehkutettuja nauhoja lukuun ottamatta siirretään Tornioon. Nyt laajemman selvityksen valmistuttua koko CPS:n tappiollinen tuotanto aiotaan lopettaa. Näin varmistetaan, että Tornion yksikkö voi ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tornio on maailman suurin ja tehokkain ruostumattoman teräksen integroitu tuotantoyksikkö, ja näin se pääsee hyödyntämään kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. Toimitusjohtaja Juha Rantanen toteaa: "Päätös on tehty maailmanlaajuisen kilpailukykymme varmistamiseksi. Samanaikaisesti päätös on erittäin vaikea CPS:n hyvin palvelleen henkilökunnan kannalta. Heidän työpanoksensa ja sitoutuneisuutensa yhtiöön on vuosien varrella ollut erinomaisen merkittävä." Maailman ruostumattoman teräksen markkinat keskittyvät vähitellen kolmeen alueelliseen klusteriin: Eurooppa, Aasia ja Pohjois- Amerikka. Näitä palvelevat yhä enenevässä määrin suuret, integroidut tuotantolaitokset, joilla on hajautettu palvelukeskusverkosto. Outokummun päämarkkina-alue, Eurooppa, kärsii nyt ylikapasiteetista. CPS on keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö, jonka logistiikka on monimutkainen, eikä se pysty kilpailemaan selvästi kustannustehokkaampien integraattien kanssa nykyisissä eikä odotettavissa olevissa markkinaolosuhteissa. Outokummun visio on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen. Strategian ensimmäinen vaihe on saavuttaa ykkösasema Euroopassa. CPS:n tuotannon lopettaminen tekee osaltaan mahdolliseksi näiden pyrkimysten ja konsernin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. CPS:ssä on noin 570 työntekijää. CPS:n tuotannon lopetuksesta arvioidaan koituvan kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle kertaluonteisia alaskirjauksia noin 100 milj. euroa ja varauksia noin 50 milj. euroa. Vaikutus konsernin velkaantumisasteeseen ei ole merkittävä, koska samalla vapautuu käyttöpääomaa. Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan vuodessa noin 50 milj. euroa vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen verrattuna jatkamiseen nykyisellä liiketoimintarakenteella ja olettaen, että nykyinen hintataso ja käyttöaste säilyisivät. CPS:n tuotannon, noin 300 000 tonnia vuodessa, lopettamisen lisäksi Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen vuosikapasiteetti sopeutetaan syyskuussa tehdyn päätöksen mukaisesti 500 000 tonnista 300 000 tonniin. Tämän jälkeen SMACC tuottaa aihioita vain pitkien tuotteiden ja levyjen valmistukseen Britanniassa. Ruotsissa, ja Yhdysvalloissa. Tämä johtanee sadan työpaikan vähennykseen SMACC:ssa, mistä jo käydään paikallisia yt-neuvotteluja. Koska Outokummun Avestan yksikkö Ruotsissa on kuumavalssannut SMACC:n aihioita CPS:lle, Avestan operatiivista kuumavalssauskapasiteettia mukautetaan uuden tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Tämä merkitsee vuorojen vähennystä, mistä aloitetaan paikalliset yt-neuvottelut. Outokummun uuden tuotantorakenteen mukaiset vuosikapasiteetit ovat seuraavat: aihiot 2,5 milj. tonnia ja kuumavalssaus vastaavalla tasolla, sekä kylmävalssaamon tuotanto 1,6 milj. tonnia. Toimitusjohtaja Rantanen sanoo lisäksi, että "Pyrimme siihen, että työntekijämme saavat mahdollisimman hyvän kohtelun. Keskusteluissa CPS:n henkilöstön kanssa tavoitteenamme on avoimuus ja luottamus. Seuraavina viikkoina ja kuukausina laadimme yhdessä ammattiliittojen kanssa esitykset, jotka tukevat henkilöstöä tässä vaikeassa tilanteessa." Outokumpu palvelee asiakkaitaan laajalla ruostumattomien teräslaatujen ja -tuotteiden valikoimallaan. Commercial Excellence - ohjelmansa vauhdittamana yhtiö työskentelee määrätietoisesti pitääkseen ja jopa kasvattaakseen markkinaosuuttaan Euroopassa. Sheffieldin palvelukeskus toimittaa edelleen Britannian markkinoille Outokummun ruostumatonta terästä, ja kaikki asiakkuusyhteydet pysyvät entisellään. Yt-neuvottelujen päätyttyä CPS:n tuotanto loppunee vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen lopulla. Outokumpu palvelee asiakkaitaan parhaansa mukaan niin Britanniassa kuin kaikilla muillakin markkinoillaan. Käynnissä olevat Outokummun toimintojen ja kannattavuuden parantamisohjelmat varmistavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. CPS:n tuotannon lopettamisesta saatavat taloudelliset edut täydentävät jo käynnistettyjen Operational Excellence ja kiinteiden kustannusten leikkausohjelmien vaikutuksia. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 miljoonaa euroa vuonna 2007, 80 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja sen jälkeen 160 miljoonaa euroa vuosittain. Kiinteiden kustannusten 100 milj. euron vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007. Lisätietoja antavat: Karri Kaitue, Varatoimitusjohtaja, puh. (09) 421 5506, karri.kaitue@outokumpu.com Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Eero Mustala Viestintäjohtaja puh. + 358 9 421 2435, matkapuh. +358 40 504 5146, faksi +358 9 421 2429, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com www.outokumpu.com