Outokumpu - Taloudellinen tulos parani edelleen, mutta rahavirta oli negatiivinen


Outokumpu Oyj
Osavuosikatsaus
24.7.2014 klo 9.00
 

Vuoden 2014 toinen neljännes lyhyesti

Outokummun tuloskehitys parani edelleen johdon odotusten mukaisesti. Toisen neljänneksen operatiivinen tappio1 oli 6 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -257 milj. euroa.  

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset pysyivät edellisen neljänneksen tasolla ja olivat 675 000 tonnia (I/2014: 676 000 tonnia).
  • Operatiivinen käyttökate1 kaksinkertaistui ja oli 75 milj. euroa (I/2014: 37 milj. euroa), ja operatiivinen tulos oli -6 milj. euroa (I/2014: -45 milj. euroa). Parannus johtui pääasiassa toimitusten paremmasta tuotevalikoimasta ja keskimäärin 20–30 euroa korkeammista perushinnoista tonnilta sekä kustannussäästöjen vaikutuksista.
  • Liiketulos oli -10 milj. euroa (I/2014: -188 milj. euroa). Liiketulos sisältää -7 milj. euroa kertaluonteisia eriä ja nettomääräisesti 3 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varasto- ja metallijohdannaisvaikutuksia (I/2014: -140 milj. euroa ja -3 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -257 milj. euroa (I/2014: -14 milj. euroa) käyttöpääoman kasvun seurauksena.
  • Korollinen nettovelka nousi 2 068 milj. euroon (31.3.2014: 1 733 milj. euroa) ja velkaantumisaste 92,5 prosenttiin (31.3.2014: 75,9 %). 

1) Uuden metallin hintasuojauspolitiikan käyttöönoton vuoksi Outokumpu on muuttanut vuoden 2014 alussa operatiivisen tuloksen ja operatiivisen käyttökatteen määritelmiä. Kertaluonteisten erien vaikutusten ja raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden lisäksi tunnusluvut eivät sisällä enää metallijohdannaisiin liittyviä voittoja/-tappioita.   

Konsernin tunnusluvut

         
   

II/14

I/14 II/13 2013
Liikevaihto Milj. EUR

1 753

1 617 1 738 6 745
EBITDA Milj. EUR

70

-78 -86 -165
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

78

34 -40 -87
Operatiivinen EBITDA 1) Milj. EUR

75

37 -2 -32
Liiketulos Milj. EUR

-10

-188 -171 -510
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

-3

-48 -125 -432
Operatiivinen tulos 2) Milj. EUR

-6

-45 -87 -377
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-48

-262 -236 -822
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Milj. EUR

-49

-267 -231 -832
ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

-42

-128 -185 -706
Tilikauden tulos Milj. EUR

-58

-248 -250 -1 003
Osakekohtainen tulos 3) EUR

-0,14

-1,66 -1,87 -7,52
ilman kertaluonteisia eriä 3) EUR

-0,12

-0,71 -1,53 -6,56
Sijoitetun pääoman tuotto %

-1,0

-18,3 -12,0 -10,3
ilman kertaluonteisia eriä %

-0,3

-4,7 -8,8 -8,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Milj. EUR

-257

-14 -175 34
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

2 068

1 733 3 859 3 556
Velkaantumisaste kauden lopussa %

92,5

75,9 152,9 188,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot Milj. EUR

33

15 30 183
Ruostumattoman teräksen toimitukset, jatkuvat toiminnot 4) 1 000 tonnia

675

676 640 2 585
Ruostumattoman teräksen perushinta 5) EUR/tonni

1 093

1 070 1 137 1 103
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot, ilman kesäharjoittelijoita 6)  

12 365

12 436 13 021 12 561


1) EBITDA (käyttökate) ilman kertaluonteisia eriä, muita kuin arvonalentumisia; varastovoittoja/tappioita sekä I/14 lähtien metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
2) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä I/14 lähtien metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
3) Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen, vertalutiedot oikaistu vastaavasti. Vertailutiedot oikaistu 20.6.2014 rekisteröidyn osakkeiden yhdistämisen mukaisesti.
4) Ilman ferrokromitoimituksia.
5) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm:n kylmävalssattu 304-levy).
6) 30.6.2014 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 800 kesäharjoittelijaa (30.6.2013: noin 700).


Näkymät vuoden 2014 kolmannelle neljännekselle

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen kokonaiskysynnän ja hintaympäristön pysyvän suhteellisen hyvänä kolmannella neljänneksellä. Euroopan markkinoiden odotetaan hiljenevän kausiluonteisesti. Yhtiö arvioi toimitusmäärien laskevan jonkin verran ja ruostumattoman teräksen perushintojen nousevan hieman kolmannella neljänneksellä. Outokumpu odottaa kustannus- ja synergiasäästöohjelmiensa etenevän myös kolmannella neljänneksellä, joskin aiempaa hitaammin.

Outokumpu arvioi vuoden 2014 kolmannen neljänneksen operatiivisen tuloksen olevan hieman toista neljännestä heikompi pääasiassa kausivaihtelusta johtuen. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisten nettovaikutuksen tulokseen odotetaan olevan 10–20 milj. euroa positiivinen.

Käynnissä oleviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun liiketulokseen. Nämä näkymät koskevat Outokummun jatkuvia toimintoja.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:

“Ruostumattoman teräksen markkinoilla nähtiin toisella neljänneksellä varsin kiintoisaa kehitystä. Nikkelin hinnan raju nousu jatkui, ja nikkelin hinta oli korkeimmillaan 21 200 Yhdysvaltain dollaria tonnilta toukokuussa. Keskimäärin nikkelin hinta oli 26 % korkeampi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Sitäkin tärkeämpää oli, että ruostumattoman teräksen kysyntä jatkoi toipumistaan ja perushinnat nousivat maltillisesti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tuonti Eurooppaan oli poikkeuksellisen korkealla tasolla ja hipoi 30 prosenttia johtuen epävakaudesta Aasian ruostumattoman teräksen markkinoilla.

Taloudellinen tuloksemme kehittyi odotustemme mukaisesti. Operatiivinen tulos parani selvästi edelliseen neljännekseen verrattuna. Toimitusmäärät pysyivät samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Sekä tuotevalikoima että perushinnat paranivat, ja säästöohjelmienkin kehitys jatkui hyvänä. Nämä kaikki vaikuttivat myönteisesti tulokseemme. Kannattavuuteemme paranemiseen eniten vaikuttavista tekijöistä hyvää kehitystä oli sekä Stainless Americasissa, jonka käyttökate oli toisella neljänneksellä ensimmäistä kertaa positiivinen, ja EMEAssa, jonka kannattavuus parani edelleen huolimatta alhaisemmista toimitusmääristä.

Nikkelin hinnan nousu ja kaudelle tyypillinen varastojen kasvu sen sijaan vaikuttivat kassavirtaan odotetun negatiivisesti. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kassavirta oli -271 miljoonaa euroa. Varastojen kasvu on toiselle neljännekselle tyypillistä, mutta näemme myös edelleen mahdollisuuksia parantaa varastojen ja käyttöpääoman hallintaa. Siksi jatkamme näihin liittyviä tehostamisohjelmia. Koska meillä on parhaillaan käynnissä laajamittaiset uudelleenjärjestelyt Euroopassa ja uuden tehtaan käyttöönotto Yhdysvalloissa, on myös äärimmäisen tärkeää, että puutumme kaikkiin tuotannon ja toimitusten ongelmiin välittömästi ja ryhdymme tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.

Olemme siirtyneet vuoden toiselle puoliskolle, ja toimintaympäristö näyttää melko hyvältä. Amerikoissa kysyntä on edelleen vahvaa. Euroopassa odotamme kysynnän hiljenevän kesäkaudella. Siksi arvioimme, että Outokummun toimitusmäärät laskevat kolmannella neljänneksellä, mikä painaa tulostamme. Olemme kuitenkin edelleen luottavaisia sen suhteen, että positiivinen vire jatkuu, ja uskomme Outokummulla olevan hyvät edellytykset jatkaa kohti kannattavuutta.”

Tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja internetlähetys tänään klo 13.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2014 toisen neljänneksen tulosta järjestetään torstaina 24.7.2014 klo 13.00 hotelli Kämpissä neuvotteluhuone Peilisalissa osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0460. Tunnussana on “Outokumpu”.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Linkki internetlähetykseen

Pörssitiedote ja tilaisuuden esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata 24.7.2014 arviolta klo 16.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 5300 778

Media: Saara Tahvanainen, matkapuh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi