Outokumpu suunnittelee yhtiön osakkeiden yhdistämistä


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
23.5.2014 klo 9.00
 

Outokumpu aikoo vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää siten, että jokainen kaksikymmentäviisi (25) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Yhdistäminen (reverse split) ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Asiaa esitetään 16.6.2014 järjestettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: “Saatoimme alkuvuodesta loppuun Ternin ja VDM:n myynnin, viimeistelimme mittavat rahoitusjärjestelyt ja toteutimme osakeannin. Näiden ansiosta Outokummun tase ja taloudellinen asema on selkeästi vahvempi ja voimme keskittyä yhtiön kannattavuuden parantamiseen. Osakeannin johdosta osakemäärä nousi kuitenkin yli 10 miljardiin. Nyt suunnitellulla osakkeiden yhdistämisellä järkeistetään osakkeiden lukumäärää. Samalla yksittäisen osakkeen arvo kasvaa, minkä uskomme lisäävän yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena.”

Yhdistämisen teknisellä toteuttamisella ei pitäisi olla suoraa välitöntä vaikutusta osakkeenomistajan osake-omistuksen arvoon. Osakkeenomistajille ei makseta osakkeiden lunastamisesta vastiketta jäljempänä kuvattua osakkeiden murto-osien myymistä koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Suunniteltu aikataulu 

Ylimääräinen yhtiökokous 16.6.2014
Yhdistämispäivä 19.6.2014
Alentunut osakkeiden lukumäärä kaupparekisterissä 20.6.2014
Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa 23.6.2014
Pyöristysosakkeista saadut varat maksetaan osakkeenomistajille 2.7.2014

Lisätietoja osakkeiden yhdistämisestä saa neuvontapalvelusta numerosta 010 546 3151 ja sähköpostitse sijoituslinja@danskebank.fi.  Palvelu on avoinna 23.5.2014 −3.7.2014 arkisin 8.00−18.00.

Yhdistäminen toteutettaisiin teknisesti lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta osakkeita määrä, joka saadaan kertomalla kullakin arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä 19.6.2014 olevien osakkeiden määrä kertoimella 24/25. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään ylöspäin lähimpään täyteen osakkeeseen. Pyöristämisen takia lunastettavat ylimääräiset osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään Helsingin pörssissä osakkeenomistajien lukuun ja saadut varat maksetaan osakkeenomistajille korkoineen. Jos yhdellä arvo-osuustilillä on vähemmän kuin 25 osaketta, yhdistäminen johtaa kaikkien tilillä olevien osakkeiden menettämiseen yllä kuvattua osakkeiden murto-osien myynnistä saatavaa vastiketta vastaan.

Kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetään lisäksi että se päättäisi kumota aikaisemmat hallituksen valtuutukset päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta ja korvaisi nämä uusilla valtuutuksilla, joissa otetaan huomioon osakkeiden lukumäärä osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Mikäli yhtiökokous päättää yllä kuvatusta osakkeiden yhdistämisestä, yhtiön hallitus päättää vastaavista muutoksista yhtiön voimassa oleviin osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin. Yhtiö mitätöi osakkeenomistajilta lunastetut osakkeet (osakkeiden murto-osien syntymisen estämiseksi lunastettuja ja osakkeenomistajien lukuun myytäviä osakkeita lukuun ottamatta) välittömästi lunastuksen yhteydessä. Uusi osakkeiden kokonaislukumäärä näkyy kaupparekisterissä arviolta perjantaina 20.6.2014.

Osakkeiden yhdistämismenettely ei vaikuta yhtiön omistamien omien osakkeiden määrään lukuun ottamatta osakkeiden yhdistämistä edeltävää yhtiön omien osakkeiden luovutusta ulkona olevien osakkeiden lukumäärän saattamiseksi yhdistämissuhteella jaolliseksi. Tämän tiedotteen mukaisen omistustilanteen perusteella yhtiö tulisi ennen osakkeiden yhdistämistä luovuttamaan viisi omaa osakettaan.

Yhtiökokouskutsu julkistetaan erillisellä tiedotteella.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Neuvontapalvelu: puh. 010 546 3151 tai s-posti sijoituslinja@danskebank.fi

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi