Outokumpu - Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
28.2.2014 klo 17.40
 

Outokumpu Oyj (y-tunnus: 0215254-2) on vastaanottanut tänään 28.2.2014 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen Solidium Oy:ltä (y-tunnus 2245475-9).

Kyseinen Solidiumin ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Solidium Oy:n omistusosuus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä ylittää 25 % ja nousee 453 802 237 osakkeesta ja 21,8 %:sta 621 346 323 osakkeeseen ja 29,9 %:iin.

Tämä liputusilmoitus liittyy Solidium Oy:n 29.11.2013 tekemään liputusilmoitukseen järjestelystä, jossa ThyssenKrupp AG luopuu kaikista omistamistaan Outokumpu Oyj:n osakkeista myymällä mainitut osakkeet tietyille järjestelijäpankeille, jotka myyvät ne edelleen tietyille institutionaalisille sijoittajille. Solidium Oy on 29.11.2013 allekirjoittanut osakekauppakirjan, jonka mukaan se ehdollisesti ostaa 167 544 086 kappaletta Outokumpu Oyj:n osaketta mainituilta järjestelijäpankeilta. Järjestely on toteutettu tämän liputusilmoituksen päivämääränä.

Outokummulla on yhteensä 2 078 081 348 osaketta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Outokummun hallussa on 947 729 sen omaa osaketta.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi