Outokumpu julkistaa vuonna 2015 ja 2016 erääntyvien velkakirjojen haltijoiden kokousten tulokset


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
10.2.2014 klo 18.15
 

Outokumpu Oyj:n 250 000 000 euron 5,125 prosentin vuonna 2015 erääntyvän velkakirjalainan (ISIN FI4000013354) ja sen 150 000 000 euron 5,875 prosentin vuonna 2016 erääntyvän velkakirjalainan (ISIN FI4000043856) haltijoiden kokoukset pidettiin 7.2.2014.

Molempien velkakirjojen haltijat päättivät hyväksyä ehdotukset koskien vakuuden myöntämistä ja velkakirjojen ehtojen muuttamista ja tiettyjä transaktioita sekä subordination deed -asiakirjaa.

Näin ollen suostumukset ja hyväksynnät tulivat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun velkakirjojen haltijat olivat ne hyväksyneet, lukuun ottamatta tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia. Muutokset velkakirjojen ehtoihin tulevat voimaan tiettyjen uudelleenrahoitustoimenpiteiden toteuttamishetkellä. Outokumpu tiedottaa tästä erikseen velkakirjojen haltijoille pörssitiedotteella.

Outokumpu maksaa relevantit suostumuspalkkiot velkakirjojen haltijoille kokonaisuudessaan, kun uudelleenrahoitustoimenpiteet on toteutettu. Velkakirjojen haltijat voivat kuitenkin saada 50 % relevanteista suostumuspalkkioista, jos uudelleenrahoitustoimenpiteitä ei toteuteta 9.3.2014 tai sitä ennen. Jäljellä oleva 50 % suostumuspalkkioista maksetaan viimeistään 5 pankkipäivänä sen jälkeen, kun uudelleenrahoitustoimenpiteet on toteutettu, jos ne on toteutettu 30.6.2014 tai sitä ennen.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj
Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 15 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi