Yritysjulkaisut

Outokumpu julkaisee suomeksi osavuosikatsaukset ja vuosikertomuksen tai taloudellisen katsauksen. Yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi.  

Vuosikertomukset


Verkkovuosikertomukset ja taloudelliset katsaukset 2009 - 2012

Vuosina 2009 - 2012 Outokumpu julkaisi verkkovuosikertomuksen englanniksi ja taloudellisen katsauksen suomeksi. Verkkovuosikertomukset eivät ole enää saatavilla, mutta niiden täydet versiot ovat luettavissa PDF:inä englanniksi.

Download List Webpart


Yritysvastuuraportit

Outokumpu on julkaissut yritysvastuuraportin vain englanniksi vuodesta 2009 alkaen. Vuosina 2009 - 2012 yritysvastuuraportti julkaistiin osana verkkovuosikertomusta. Verkkovuosikertomukset eivät ole enää saatavilla, mutta niiden yritysvastuuosioista generoidut PDF:t ovat ladattavissa alla.

Ennen vuotta 2009 Outokumpu julkaisi yritysvastuuraportin myös suomeksi.
 

Download List Webpart