Yritysjulkaisut

Outokumpu julkaisee suomeksi osavuosikatsaukset ja vuosikertomuksen tai taloudellisen katsauksen. Yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi.  

Vuosikertomukset


Verkkovuosikertomukset ja taloudelliset katsaukset 2009 - 2012

Vuosina 2009 - 2012 Outokumpu julkaisi verkkovuosikertomuksen englanniksi ja taloudellisen katsauksen suomeksi Verkkovuosikertomus sisälsi myös yritysvastuuraportin.

Download List Webpart

Yritysvastuuraportit