Kysymyksiä ja vastauksia osakeannista​

Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme koonneet avuksesi keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia osakeannista.

Osakeanti ja tekniset asiat

1. Mihin aiotte käyttää osakeannilla keräämänne 665 miljoonaa euroa?

Noin 665 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti tähtää Outokummun taloudellisen aseman vahvistamiseen ja Outokummun palauttamiseksi kestävälle kannattavuudelle ja omistajille arvoa tuottavaksi yhtiöksi yhtenä johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista.

2. Mistä annin koko 665 miljoonaa euroa on peräisin? 

Olemme analysoineet huolellisesti markkinaympäristömme, liiketoimintasuunnitelmamme, sekä tulevat rahoitus- ja likviditeettitarpeet. Olemme päätyneet siihen, että 665 miljoonaa euroa riittää niiden suunnitelmiemme toteuttamiseksi, joiden avulla saavutamme kestävän kannattavuuden.

3. Riittääkö se?

Osakeannin lisäksi meillä on käynnissä lukuisia muita toimenpiteitä taloudellisen aseman vahvistamiseksi: 1) Ternin ja VDM:n myynnin myötä taseesta poistuu 1,3 miljardin euron lainainstrumentti, 2) lainojen maksuaikojen pidentäminen vuoteen 2017 ja 3) uusi 500 miljoonan euron lainajärjestely. 
Nämä toimenpiteet vähentävät merkittävästi Outokummun velkoja, keventävät velkarakennetta ja pidentävät maksuaikoja. Yhdessä käynnissä olevien, kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa ne vahvistavat Outokummun taloudellista asemaa ja auttavat vähentämään uudelleenrahoituksiin liittyviä riskejä. 

4. Mikä on osakeannin aikataulu?

Osakeannin täsmäytyspäivä: 5.3.2014
Merkintäaika: 10.3.–26.3.2014
Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika: 10.3.–19.3.2014
Kaupankäynti tarjottavia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä: 27.3.2014
Osakeannin alustavat tulokset julkaistaan arviolta: 31.3.2014
Osakeannin lopulliset tulokset julkaistaan arviolta: 3.4.2014
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta: 4.4.2014
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään olemassa oleviin osakkeisiin arviolta: 4.4.2014
Kaupankäynti tarjottavilla osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä arviolta: 4.4.2014
Merkintähintojen palautus (maksupäivämäärä) mikäli ilman merkintäoikeuksia merkittyjä tarjottavia osakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa mainittua määrää arviolta: 7.4.2014

5. Heikentääkö osakeanti nykyisten osakkeenomistajien asemaa?

Nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus merkitä osakkeita samassa suhteessa kuin heidän nykyinen omistusosuutensa. Jos osakkeenomistaja käyttää merkintäetu-oikeutensa, hänen asemassaan ei tapahdu muutosta. Merkintähinnalla ei ole tähän vaikutusta. Nykyisillä osakkeenomistajilla on myös oikeus myydä merkintäoikeuksiaan.

6. Mikä tulee olemaan uusien osakkeiden hinta? 

Merkintähinta on 0,08 euroa tarjottavalta osakkeelta.

7. Miten merkintähinta määräytyy? 

Osakeanneissa hinnassa on aina alennus nykyisestä markkinahinnasta. Alennuksella rohkaistaan nykyisiä osakkeenomistajia merkitsemään osakkeita. Riittävä alennus varmistaa merkintäoikeuksien arvon ja varmistaa merkintäoikeuksien sujuvan kaupankäynnin. Näkemyksemme mukaan 0,08 euron merkintähinta mahdollistaa nykyisten osakkeenomistajien merkitsevän osakkeita houkuttelevaan hintaan.

8. Miten merkintäsuhde määräytyy? 

Merkintäsuhteen (eli se, montako uutta osaketta voi merkitä nykyisellä osakemäärällä) tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen. Osakeannin suunniteltu koko asettaa myös rajoituksia merkintäsuhteelle. Koska Outokummun tavoitteena on kerätä osakeannilla 665 miljoonaa euroa, merkintäsuhde 4:1 (4 uutta osaketta yhtä vanhaa osaketta kohden) ja merkintähinta 0,08 euroa sopivat tähän tavoitteeseen.

9. Olen osakkeenomistaja – mitä minun tulee tehdä voidakseni merkitä uusia osakkeita?

Osakkeenomistaja voi osallistua osakeantiin merkitsemällä uusia osakkeita käyttämällä arvo-osuustilillään olevilla merkintäoikeuksillaan ja maksamalla merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan, hänen tulee ottaa yhteyttä Nordeaan tai Danske-pankkiin. Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaiden tulee antaa merkintätoimeksiantonsa Nordean tai Danske-pankin konttorissa.

Lisätietoja on listalleottoesitteen kohdissa ”Annin ehdot” ja ”Ohjeita merkitsijöille”. Listalleottoesite julkaistaan arviolta 6.3.2014. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osakeanti@outokumpu.com tai puhelimitse (09) 421 3800. Asiakaspalvelu on avoinna 4.3.2014 alkaen klo 8.00–18.00.

10. En ole osakkeenomistaja – mitä minun tulee tehdä voidakseni merkitä uusia osakkeita?

Merkintäoikeuksia voi ostaa markkinoilta julkisen kaupankäynnin aikana uusien osakkeiden merkitsemiseksi merkintäoikeuksilla tai vaihtoehtoisesti osakkeita voi merkitä myös ilman merkintäoikeuksia. Tarjottavien osakkeiden merkintä ilman merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla merkintähinta merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätoimeksiannon voi antaa myös edellä mainituissa merkintäpaikoissa. Ei kuitenkaan ole varmaa, että uusien osakkeiden merkintä merkintätoimeksiannon mukaisesti toteutuu ilman merkintäoikeuksia.

Lisätietoja on listalleottoesitteen kohdissa ”Annin ehdot” ja ”Ohjeita merkitsijöille”. Listalleottoesite julkaistaan arviolta 6.3.2014. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osakeanti@outokumpu.com tai puhelimitse (09) 421 3800. Asiakaspalvelu on avoinna 4.3.2014 alkaen klo 8.00–18.00.

11. Mistä osakkeenomistaja saa lisätietoa osakeannista?

Lisätietoja merkintäetuoikeusannista on listalleottoesitteessä, joka julkaistaan arviolta 6.3.2014.
Voit olla myös yhteydessä asiakaspalveluun: Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osakeanti@outokumpu.com tai puhelimitse (09) 421 3800. Asiakaspalvelu on avoinna 4.3.2014 alkaen
klo 8.00–18.00.

12. Mitä minun tulee tehdä, jos haluan myydä merkintäoikeuteni?

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä merkintäoikeutensa markkinoilla milloin tahansa merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti merkintäoikeuksilla Helsingin pörssissä alkaa 10.3.2014 ja päättyy 19.3.2014. Merkintäoikeuksien hinta Helsingin pörssissä määräytyy markkinaehtoisesti. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle tilinhoitajalle tai mille tahansa arvopaperivälittäjälle.

Lisätietoja on listalleottoesitteen kohdissa ”Annin ehdot” ja ”Ohjeita merkitsijöille”. Listalleottoesite julkaistaan arviolta 6.3.2014. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluun: Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osakeanti@outokumpu.com tai puhelimitse (09) 421 3800. Asiakaspalvelu on avoinna 4.3.2014 alkaen klo 8.00–18.00.

13. Mikä on teoreettinen arvo ennen merkintäoikeuksien irtoamista (eli TERP) ja miten se lasketaan?

Teoreettinen arvo eli TERP lasketaan seuraavasti: ulkona olevien osakkeiden määrä ennen osakeantia x osakkeen päätöskurssi ennen osakeannin julkistusta + liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden määrä x liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden hinta) jaettuna ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärällä osakeannin jälkeen. Sen perusteella, että osakkeen päätöskurssi Helsingin pörssissä 27.2.2014 oli 0,39 euroa, teoreettinen arvo eli TERP on 0,14 euroa eli 43,7 %.

Strategia ja kannattavuuden palauttaminen

1. Miten aiotte parantaa kannattavuutta?

Keskitymme yhä toimenpiteisiin, jotka tähtäävät operatiivisen kannattavuuden ja kassavirran nostamiseksi kestävälle tasolle. Jotta saavutamme tämän,
- Jatkamme toimenpiteitä Stainless Americas liiketoiminnan, ja erityisesti Yhdysvaltain Calvertin tehtaan, kääntämiseksi kannattavaksi.  Calvertin merkitys yhtiön kannattavuudelle on tärkeä. Calvertilla oli merkittävä vaikutus yhtiön vuoden 2013 tappioihin (käyttökate
-201 milj. euroa). Vuonna 2014 tavoitteena on kääntää käyttökate positiiviseksi Stainless Americas liiketoiminta-alueella.
- jatkamme ferrokromilaajennuksen ja erityisesti Yhdysvaltain Calvertin tehtaan käyttöönottoa. Niiden merkitys kannattavuudelle ja tuloskehitykselle on tärkeä. Americasin osuus vuoden 2013 tappioista oli varsin merkittävä, mutta vuonna 2014 tavoitteenamme on Americasin käyttökatteen kääntäminen positiiviseksi.
- jatkamme uudelleenjärjestelyjä erityisesti Euroopassa. Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena ovat merkittävät kustannusvähennykset (380 miljoonaa euroa vuonna 2015, 450 miljoonaa euroa vuonna 2017), minkä lisäksi uudelleenjärjestelyt parantavat kapasiteetin käyttöasteita.
- jatkamme myös laajoja toimenpiteitä käyttöpääoman vähentämiseksi ja kassavirran parantamiseksi. Meillä on tiukat suunnitelmat pääomainvestointien pitämiseksi alle 200 miljoonan eurossa tänä vuonna.

2. Olette ylittäneet säästötavoitteet, mutta silti tappionne vain kasvavat – miksi? 

Ylitimme synergia- ja kustannussäästötavoitteet vuonna 2013. Samaan aikaan markkinakehitys on kuitenkin enemmän kuin kumonnut säästöjen vaikutuksen. Se ei kuitenkaan vähennä säästöjen merkitystä, vaan pikemminkin päinvastoin:
Synergiasäästöt ovat kriittisen tärkeitä kahdesta syystä. Ensiksikin meidän on päästävä eroon ylikapasiteetista erityisesti sulatoissa, jotta saamme käyttöasteet sellaiselle tasolle, että saamme sijoituksille tuottoa. Viime vuonna saimme päätökseen Krefeldin sulaton alasajon ja sen tulokset sekä säästöissä että kapasiteetin käyttöasteissa alkavat näkyä tänä vuonna. Toiseksi tarvitsemme radikaaleja toimenpiteitä kustannustasojen vähentämiseksi. Olemme jo käynnistäneet toimenpiteet sen saavuttamiseksi, mutta niiden täysi vaikutus näkyy vasta seuraavien kolmen vuoden aikana.

3. Tavoitteenanne on Americas-liiketoiminta-alueen osalta positiivinen käyttökate tänä vuonna – miten se onnistuu ja missä tilanteessa olette nyt?

Saavutimme vuoden 2013 aikana monia merkittäviä virstanpylväitä Calvertin käyttöönotosta. Vuoden puolivälistä saakka olemme nähneet tuotantomäärien, toimitusmäärien, tuotelaadun sekä prosessien laadun edistyvän ja kehittyvän myönteisesti ja uskomme positiivisen kehityksen jatkuvan myös seuraavien kuukausien aikana.
Kannattavuutta parantavat vuonna 2014:
• Ei enää toimituksia Euroopasta  − Calvertin sulaton käyttöasteet paranevat
• Tuotantomäärät kasvavat: tavoitteena 530 000 tonnia vuonna 2014
• Tuotevalikoima kasvaa ja laatu paranee
• Prosessin laatu ja varmuus paranevat

4. Mikä on Euroopan tuotantosuunnitelman tilanne?

Neuvottelut EMEAn uudesta tuotantosuunnitelmasta Saksan liittojen kanssa ovat käynnistyneet.  
Bochumin sulaton suunniteltu sulkeminen on iso operaatio. Tuotantomäärien onnistunut siirto vaatii riittävästi aikaa, jotta asiakastoimitukset varmistetaan. Niinpä näyttää siltä, että Bochumin sulaton sulkeminen menee vuoden 2015 puolelle.
5. Milloin arvioitte saavanne neuvottelut päätökseen?
Toivomme saavamme neuvottelut päätökseen niin pian kuin mahdollista.

6. Mitkä ovat teidän näkymänne tällä hetkellä?

Olemme julkaisseet näkymät vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteessa 13.2.2014: Outokumpu odottaa markkinakysynnän paranevan hieman vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö arvioi toimitusmäärien kasvavan edelliseen neljännekseen verrattuna ja perushintojen nousevan jonkin verran. Kustannussäästöohjelmien ja synergiaetujen hyödyntämisen arvioidaan edistyvän vakaasti.

Outokumpu arvioi operatiivisen tuloksen olevan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä parempi kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä mutta edelleen tappiollinen.
Liiketoiminnan kassavirran odotetaan olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen toimitusmäärien arvioituun lisääntymiseen liittyvästä varastojen kasvusta. Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna odotettavissa on korkeintaan vähäisiä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja. Konsernin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen.

7. Oikaisitte hiljattain historialliset taloudelliset tiedot, jotka oli kertaalleen oikaistu Inoxum-yrityskaupan takia – mistä syystä?

Historiatiedot oikaistiin Inoxum-yrityskaupan toteuttamisen jälkeen, jotta saimme käyttöön vertailukelpoiset luvut – ikään kuin Outokumpu ja Inoxum olisivat yhdistyneet jo vuoden 2012 alusta.
Nämä tiedot oikaistiin jälleen tammikuussa, kun VDM-liiketoiminta luokiteltiin lopetettuihin toimintoihin yksikön myynnin takia. Siirron taustalla olivat jälleen vertailukelpoiset historiatiedot, jotka sisältävät Outokummun toiminnot sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.
8. Mitä pro forma -luvut ovat ja miten niitä pitäisi tulkita?
Pro forma -luvuissa on otettu huomioon tietyt oikaisut Outokummun vuoden 2013 tilinpäätökseen. Tavoitteena on näyttää vuoden 2013 luvut niin kuin Ternin ja VDM:n myynti, osakeanti ja rahoitusjärjestelyihin liittyvät muutokset olisi tehty jo 1.1.2013 (tuloslaskelman osalta) tai 31.12.2013 (taseen osalta).
Tarkemmin sanottuna lukuihin on tehty kolme oikaisua:
• Ensimmäinen oikaisu koskee Outokummun myönnytysten kohteena olevan Ternin ja VDM:n liiketoiminnan myyntiä ThyssenKruppille 28.2.2014, jonka kauppahintana oli lainainstrumentti
• Toinen oikaisu koskee osakeannin vaikutusta Outokummun rahavaroihin ja osakepääomaan
• Kolmas oikaisu koskee rahoitusjärjestelyiden vaikutusta

 


 


Näiden tietojen saatavilla olo on rajattu henkilöihin, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa, ja oikeutettuihin henkilöihin, jotka asuvat tai oleskelevat muussa valtiossa kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa ja Japanissa.