Outokumpus rostfritt stål stärker dammluckorna på Lossendammen i Sverige


OUTOKUMPU OYJ
PRESSMEDDELANDE
Den 11 oktober 2016, 9:00 CET


Outokumpu levererade det rostfria duplexstålet till de båda luckorna, eller utskovsluckorna, på den nya dammkonstruktionen på Lossendammen i Härjedalen. Vattenflödet kommer att öka i framtiden, och ett av projektens mål var att se till att detta vattenflöde hanteras på ett säkert sätt. I år står den större delen av den nya dammkonstruktionen på plats efter ett 3-årigt projekt.

Lossendammen, som byggdes för 50 år sen, är en del av Sveriges viktigaste infrastruktur. De hårda klimatförhållandena och den konstanta kontakten med vattenflödet kräver stabila lösningar. Dammen har en imponerande kapacitet på 500 miljoner kubikmeter, och den förser 17 av Ljusnans vattenverk med vatten.

Outokumpus högpresterande rostfria duplexstål Forta LDX 2101 valdes för de båda välvda luckorna. Denna stålsort har hög hållfasthet och hög beständighet mot spänningskorrosion och korrosionsutmattning, vilket är viktigt för dammkonstruktioner. Duplex-stålsorten är emellertid även mycket svetsbar, vilket ger den välvda form som krävs. Med Forta LDX 2101 erhåller man en tunnare och därmed lättare konstruktion utan att säkerheten påverkas, vilket var ytterligare en avgörande faktor för projektet.

“Outokumpus service center för plåt gav entreprenören information om fördelarna med rostfritt stål för det här projektet. För kunden innebar detta fördelar i form av mindre vikt, enklare transporter och underhållsåtgärder. Outokumpu levererade inte bara det rostfria duplexstålet utan tog även hand om all tillskärning och bockning av de rostfria stålplåtarna innan de levererades till byggföretaget,” säger Thomas Funke, Sales Manager på Outokumpu PSC. Allt material till projektet distribuerades via BE Group, en av de ledande distributörerna av rostfritt stål i Sverige och Finland.

“För BE Group är Outokumpu naturligtvis en mycket viktig leverantör, som vi samarbetar tätt med både på den strategiska som den praktiska nivån. Vi har haft ett bra samarbete sedan många år, och Outokumpus breda sortiment, den höga kvaliteten på produkterna, deras tekniska expertis och arbete med produktutveckling utgör viktiga faktorer för vårt produktutbud som distributör på den nordiska marknaden,” säger Jens Karlsson på BE Group.

För mer information:

Företagskommunikation, tel. +49 173 6629465

Outokumpu GroupOutokumpu är globalt ledande inom rostfritt stål. Vi skapar avancerade material som är effektiva, hållbara och återvinningsbara – för att bygga en värld som varar för evigt. Rostfritt stål uppfanns för ett sekel sedan och är ett utmärkt material när hållbara lösningar krävs, vare sig det handlar om köksutrustning, broar eller medicinsk utrustning: det är 100 % återvinningsbart, korrosionsbeständigt, underhållsfritt, hållbart och hygieniskt. Outokumpu har 11 000 medarbetare i över 30 länder, huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsingfors. 
www.outokumpu.com      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com